Wikia


Titans Physiology

Verschillende titanen dringen de ommuring binnen.

Een titaan is een gigantisch wezen van dat op zijn minst twee- of driemaal zo groot is als een mens; de kleinste klasse van titanen is reeds 5m groot. Titanen zijn de vijanden van de mensen in Attack on Titan. Ze zijn ongeveer een eeuw voor het verhaal verschenen en zijn de oorzaak van de bevolkingsuitroeiing van de mensen, die nu bijna met uitsterven zijn bedreigd en voor zover bekend enkel in de ommuring wonen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki